15. juni Valdemarsdag. Udstilling om D-dagen åbner i Toldstrups Hus kl. 13.15.

Tropper på vej mod Normandiet156.000 allierede soldater gik den 6. juni 1944 i land på fem udvalgte steder på Normandiets kyster, og efter blot seks dage var flere end 300.000 mand med over 100.000 tons forsyninger landsat.

Dagen, der førte til genskabelse af et frit Europa

Blandt den 2. Verdenskrigs mange betydningsfulde hændelser vil de allieredes landgang på Normandiets kyster den 6. juni 1944 til evig tid stå som en af de mest afgørende.

Det var denne længe og grundigt forberedte militære operation, som under kodenavnet ”Neptun” skabte grundlaget for den overordnede operation ”Overlord”, hvis formål var at besejre det forkætrede naziregime og derved genskabe et frit Europa.

Som led i Toldstrupselskabets arbejde med at formidle viden ikke alene om den i Assens fødte berømte modstandsmand Jens Toldstrup, men også om besættelsestiden generelt opbygges der i Toldstrups Hus en udstilling, der vil vise de vigtigste elementer fra denne historiske dag, hvor også 800 danske sømænd var aktivt med.
Som supplement til udstillingen vises der en 25 minutter lang film, der beretter om de danske søfolks medvirken til, at den tusindtallige invasionsstyrke efter at have krydset den engelske kanal kunne etablere de brohoveder, der var en altafgørende forudsætning for gennemførelsen af den overordnede operation ”Overlord”.
Udstillingen åbnes lørdag den 15. juni klokken 13.15 umiddelbart efter selskabets medvirken i fejringen af årets Valdemarsdag.

Hans Christian Bjergs "Historien om Dannebrog" fra Danmarks-Samfundet 2019.
Hans Christian Bjergs “Historien om Dannebrog” fra Danmarks-Samfundet 2019.