Årets mindearrangement for frihedskæmperen Jens Toldstrup 30. juni 2018

Assens borgmester Søren Steen Andersen ved mindestenen 2017.

Program

Kl. 14.00   Mindegudstjeneste i Vor Frue Kirke, Assens, ved provst Ole  Hyldegaard Hansen.
Kl. 14.20  Musisk indslag.  Vor Frue Kirke.  Assens Harmoniorkesters Messingkvintet.
Kl. 14.45  Formering af faner foran Vor Frue Kirke.          Toldstrupselskabet.
Kl. 14.50   Afmarch til mindestenen, Damgade – Skovvej.            Toldstrupselskabet.
Kl. 15.10  Velkomst   ved mindestenen ved formand for Toldstrupselskabet, Preben Find.
Kl. 15.20  Tale for Toldstrup  ved mindestenen.  Den komiterede for HJV,  hr. Søren Espersen, MF.
Kl. 15.35   Kranse-/blomsternedlæggelse ved mindestenen.                Toldstrupselskabet og andre.
Kl. 15.40   ”Last Post”  ved mindestenen. Trompetsolo.
Kl. 15.45  ”I did it my way”  ved mindestenen. Solosang.
Kl. 16.00  Afslutning, tak for i dag ved mindestenen.                Toldstrupselskabet.
Kl. 16.45  Reception i Toldstrups Hus. Toldstrupselskabet.