Det sker

29. august 1943

Et arrangement om begivenhederne den 29. august 1943.
Kl. 14 i Toldstrups Hus, Damgade 26 i Assens.

I år vil dagen blive markeret med et arrangement, der indledes med en fortælling om, hvad der førte til de voldsomme begivenheder, der så markant ændrede datidens Danmark.
Efter en kort pause, hvor der kan købes kaffe, te og andre drikkevarer, bydes der på et billedforedrag, som handler om begivenhederne i Assens og på Vestfyn under besættelse 1940 til 1945.

Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling i marts måtte vi som bekendt udskyde. Nu er generalforsamlingen berammet til onsdag den 19. august kl. 19.00 i Toldstrups Hus.

Toldstrups 105-årsdag 30. juni 2020

Toldstrupselskabet markerer 30. juni 2020 Toldstrups 105-årsdag. Alle er velkomne til at deltage, mød blot op ved mindestenen på Skovvej. Efter dagens tale nedlægges blomster, Last Post blæses.
Derefter er der mulighed for at besøge Toldstrups Hus, hvor højtideligheden fortsætter.

DAGENS PROGRAM
17.00 Samling /velkomst ved mindestenen på skovvej i Assens
17.05 Tale for Toldstrup
17.20 Blomsternedlæggelse/Last Post
17.30 Forlægning til Toldstrups Hus
18.00 Samling Toldstrups Hus, Damgade 26 i Assens
18.05 Et minut for modstandskvinden Annie Langberg
18.06 ”I Danmark er jeg født”
18.15 Nyt fra Toldstrupselskabet
18.30 Let anretning/socialt samvær
21.00 Afslutning/tak for i dag

Valdemarsdag 15. juni

På Valdemarsdag mandag den 15. juni holdes Museum Toldstrups Hus ekstraordinært åbent i tidsrummet fra klokken 13 til 20. Ud over den sædvanlige rundvisning kan man høre om det iværksatte filmprojekt. Som medlem af Danmarks-Samfundet, der for fire år siden efter selskabets ansøgning skænkede os en fornem fane, bidrager vi til Danmarks-Samfundets virke ved på denne dag at sælge de små revers Valdemarsflag, der koster to kroner per styk. Entréen er denne dag ligesom på de sædvanlige åbningsdage 50 kroner, som i dagens anledning inkluderer en grillpølse med brød og tilhørende drikkevarer. Alle er velkomne.

Velkommen i Toldstrups Hus

Toldstrups Hus er åbent for besøgende igen.
Gennemførelsen af de for foråret og sommeren planlagte og bebudede arrangementer er grundet den aktuelle situation stadig i bero. Hvad sidstnævnte angår, opfordrer vi til, at man jævnligt følger vores hjemmeside www.toldstrup.dk, som løbende vil blive opdateret.

Juni 2020
pas godt på dig selv og dine
de bedste hilsener
for Toldstrupselskabet
Preben Find,
formand

Toldstrupselskabets mærkedage 2020 i bero for foråret og sommeren

9. april. 80 års dagen for besættelsen. Særudstilling under temaet ”Hvad skete der i Assens og omegn den 9. april 1940”

4. maj. 75 års dagen for befrielsen. Mindearrangement i Skovanlægget og i Toldstrups Hus.

15. juni. Valdemarsdagen. Se ovenfor. Ekstraordinært åbent i Toldstrups Hus.

10. juli. Fejring af Genforeningen 1920. Foredragsarrangement. Emne: Genforeningen i perspektiv af Dansk Samling.

30. juni. Toldstrups 105 års fødselsdag. Mindearrangement ved mindestenen og i Toldstrups Hus.

29. august. Samarbejdspolitikkens ophør 29. august 1943. Foredragsarrangement. Emne: Begivenhederne 29. august 1943.

5. september. Flagdagen for Danmarks udsatte. Deltagelse i arrangement på Kogehusmolen/Marinestuen.

5. september 2019, flagdagen for Danmarks udsendte

I tjeneste for UN” – Foredrag i Toldstrups Hus, Damgade 26 i Assens, kl. 19. Entréen, som inklusiv kaffe, té og småkager er 50 kroner, går til selskabets fortsatte udbygning af Toldstrups Hus.Alle er velkomne.

Den 5. september er den officielle flagdag for Danmarks udsendte. Flagdagen, der første gang blev afholdt i 2009, er stiftet med det formål at hædre danske borgere, der efter Regeringens, Folketingets eller en ministers beslutning er eller har været udsendt på en mission uden for landets grænser.
Det officielle Danmark markerer flagdagen for Danmarks udsendte med en kransenedlæggelse ved monumentet på Kastellet, en mindegudstjeneste for Danmarks faldne i Holmens Kirke og en parade for årets udsendte på Christiansborg Slotsplads. Og i stort set alle landets kommuner afholdes der arrangementer, hvor der i dagens anledning udtrykkes anerkendelse for den indsats, som udsendte fra Danmark yder eller har ydet under deres virke i Verdens konfliktområder.
I Assens kommune varetages markeringen af dagen ved et samarbejde mellem kommunen og Assens Marineforening. Dagen indledes på behørig højtidelig vis klokken 8 med formering af faner, flaghejsning og tale på Kogehusmolen på Assens Havn. Efterfølgende samles de fremmødte til morgenkaffe i Marineforeningens hyggelige Marinestue på Søndre Ringvej.

Samme dags aften klokken 19 byder Toldstrupselskabet på et foredragsarrangement i Toldstrups Hus, Damgade 26. Foredraget, der har titlen ”I tjeneste for UN”, handler om den aldrig løste konflikt mellem Indien og Pakistan. En konflikt, der med de seneste begivenheder endnu engang er blusset op. find

Hvad skete der den 29. august 1943

Velkommen i Toldstrups Hus, Damgade 26 i Assens, til “29. august arrangement” kl. 19-22 med fortælling, udstilling og fremvisning af interview med Toldstrup og hans kurérpiger”.

Den 29. august 1943 må regnes for en af de vigtigste dage i landets nyere historie. Det var dagen, hvor den danske regering, der umiddelbart efter kapitulationen havde valgt at samarbejde med den tyske besættelsesmagt, blev afsat, da den nægtede at efterleve tyskernes skærpede krav overfor den danske modstandsbevægelses eskalerende sabotagevirksomhed, og hvor de sidste eksisterende rester af det danske forsvar blev beslaglagt.
Det var også dagen, hvor et stort antal danskere blev arresteret af Gestapo. Blandt disse var også den i Assens fødte modstandsmand toldassistent Anton Ingersøn Jensen, senere kendt som modstandsmanden Jens Toldstrup. For Toldstrupselskabet, hvis formål blandt andet er at værne om Toldstrups minde, er den 29. august derfor en så markant dag, at selskabet hvert år gennemfører et arrangement, hvor dagens begivenheder sættes under lup. Således også i år, hvor der i Toldstrups Hus, Damgade 26 i Assens i korte træk fortælles om begivenhederne den 29. august 1943 og om Toldstrups dramatiske arrestation, og hvor udstillingen om interneringen af den danske garnison i Assens kan ses. I arrangementet, der starter klokken 19, vil der være indlagt en pause, hvor der kan købes kaffe og té. find

Assens for fulde sejl tirsdag 23. juli 2019

Tropper på vej mod Normandiet. 156.000 allierede soldater gik den 6. juni 1944 i land på fem udvalgte steder på Normandiets kyster, og efter blot seks dage var flere end 300.000 mand med over 100.000 tons forsyninger landsat.

I forbindelse med arrangementet ”Assens for fulde sejl”, som afholdes tirsdag den 23. juli, vil museet Toldstrups Hus, Damgade 26 være ekstraordinært åbent for besøgende kl. 10-16.

Ud over at høre fortællingen om den i Assens fødte berømte modstandsmand Jens Toldstrup vil man kunne se filmen om de 800 danske søfolks medvirken i landsætningen af de allieredes invasionsstyrke på Normandiets kyster på D-dagen den 6. juni 1944.

Den 26 minutter lange film vises klokken 11, klokken 13 og klokken 15. Entré inkl. kaffe 50 kroner.

Toldstrups fødselsdag 30. juni 2019

Klik her for at se og printe programmet i fuld størrelse: http://toldstrup.dk/wp-content/uploads/2019/06/toldstrups-foedselsdag-30-6-2019.pdf

Valdemars Dag 15. juni 2019

Dagen, der førte til genskabelse af et frit Europa

Blandt den 2. Verdenskrigs mange betydningsfulde hændelser vil de allieredes landgang på Normandiets kyster den 6. juni 1944 til evig tid stå som en af de mest afgørende.

Det var denne længe og grundigt forberedte militære operation, som under kodenavnet ”Neptun” skabte grundlaget for den overordnede operation ”Overlord”, hvis formål var at besejre det forkætrede naziregime og derved genskabe et frit Europa.

Som led i Toldstrupselskabets arbejde med at formidle viden ikke alene om den i Assens fødte berømte modstandsmand Jens Toldstrup, men også om besættelsestiden generelt opbygges der i Toldstrups Hus en udstilling, der vil vise de vigtigste elementer fra denne historiske dag, hvor også 800 danske sømænd var aktivt med.
Som supplement til udstillingen vises der en 25 minutter lang film, der beretter om de danske søfolks medvirken til, at den tusindtallige invasionsstyrke efter at have krydset den engelske kanal kunne etablere de brohoveder, der var en altafgørende forudsætning for gennemførelsen af den overordnede operation ”Overlord”.
Udstillingen åbnes lørdag den 15. juni klokken 13.15 umiddelbart efter selskabets medvirken i fejringen af årets Valdemarsdag.

Kulturnat i Assens – solens sidste stråler rammer gårdspladsen ved Toldstrups Hus.

Kulturnat i Assens torsdag 16. maj.
Toldstrups Hus har åbent 15-22.

4. maj 2018

Mindehøjtidelighed 4. maj 2019 ved mindestenen i Skovanlægget i Assens.
15.45 formering af faneborg ved mindestenen i Skovanlægget
15.50 – 16.20 Mindeceremoni: Fællessang
Tale ved borgmester Søren Steen Andersen
Blomsternedlæggelse, fællessang
16.20 – 16.50 forlægning til Vor Frue Kirke Skovvej/Damgade
17.00 – 18.00 Evensong Vor Frue Kirke
18.00 – 22.00 Fejring af befrielsen/rundvisning Toldstrups Hus.
Gratis adgang. Kaffe med småkager kan købes. 

Gården – febr. 2019

Generalforsamling i Toldstrupselskabet  27. marts.
Meld dig ind i selskabet og vær med. For indmeldelse tlf. 93 93 44 48 eller på mail: prebenfind@webspeed.dk

Mindestenen ved Brahesholm

Mindearrangement for allierede flybesætninger
Onsdag den 20. februar 2019

Program

15.00  Samling/velkomst ved Brahesholmstenen
15.00 – 15.05 Formering af faner –
15.10 – 15.25 Tale for flystyrtets ofre –
15.25 – 15.35 Kranse-/blomsternedlæggelse/last post –
15.40  Overflyvning –
15.45 – 16.15  Forlægning til Assens Turupvej/Middelfartvej
16.30 – 17.30  Rundvisning Toldstrups Hus
17.30  Åbning af særudstilling –
18.00 – 21.00  Reception

Flystyrt ved Uglebjerg, Brahesholm, 20. feb. 1944. Lokalhistorisk Arkiv for Assens By.

***************

Toldstrupselskabet inviterer til spændende foredragsarrangement med Niels Peter Frederiksen
30. jan. 2019 i Strøjer Samlingen.

Når Toldstrupselskabet her ved indgangen til det nye år i samarbejde med Strøjer Samlingen indleder en længe planlagt foredragsrække, vil man som det første kunne høre fortællingen om en af besættelsestidens mest spektakulære bedrifter.

Onsdag den 30. januar 2019 vil tidligere lektor ved VUC Niels Peter Frederiksen i sit foredrag fortælle om de to danske piloter Thomas Sneum og Kjeld Pedersen, som den 21. juni 1941 bragte Sneums hemmelige filmoptagelser og fotos af et ny opført tysk radaranlæg på Fanø fra Sanderum ved Odense til England i et lille privatejet fly af typen Hornet Moth.                                    

Foredraget, hvortil alle er velkomne, kan opleves i Strøjer Samlingen, Bogyden 12, Vedstaarup, 5610 Assens,  onsdag den 30. januar klokken 19.

Entré kr. 50.  I en indlagt pause kan der købes kaffe.
Dørene åbnes kl. 18, så der er mulighed for at se Strøjer Samlingen, inden foredraget starter.
Tilmelding senest onsdag den 23. januar via telefon 93 93 44 48 eller e-mail prebenfind@webspeed.dk.

Lektor Niels Peter Frederiksen

Toldstrups Hus – Åbent lørdage 10-13

Rundvisning i mindestuerne for Toldstrup.
Udstilling i gården og i baghuset:
100-året for 1. Verdenskrigs afslutning. De russiske krigsfanger i Assens. 75-året for den 29. august 1943.

Entré kr. 50 – børn og unge gratis, medlemmer fri entre til udstillingerne.

Æblefestival Assens 13. oktober 2018 kl. 10-16

Toldstrups Hus viser særudstillingen:
Gråstenæblet kom hjem til Danmark –
En 100-års udstilling om året 1918

100-året for 1. Verdenskrigs afslutning, de russiske krigsflygtninge i Assens, den spanske syge, der krævede 14.000 danskeres liv,  set og sket i året 1918, ikke mindst blev 1918 året som betød, at Sønderjylland og nationalæblet kom tilbage til Danmark.
Entré kr. 50 inkl. te/kaffe med æblekage, som serveres i byens ældste industribygning, hvor en del af udstillingen også findes.

29. august

Markering af 75-året for den 29. august 1943

Program

kl. 17.00  Formering af faneborg ved mindestenen på Skovvej. Velkomst ved Toldstrupselskabet.

kl. 17.10  Assens Harmoniorkester spiller.

kl. 17.30  Tale ved lektor Niels Peter Frederiksen.

kl. 17.45  Blomsternedlæggelse, Toldstrupselskabet.
Ove Verner Pedersen samt Tove Uth, Jens Toldstrups datter, nedlægger blomster.
Trompetist Heidi Nordquist blæser “Last Post” til ære for de 29 danskere, der blev dræbt under kampene 29. august 1943.

Kl. 18.00  Forlægning til Toldstrups Hus, Damgade 26.  Entré kr. 50. Medlemmer af Toldstrupselskabet fri entré.

kl. 18.25  Åbning af særudstilling om begivenhederne i Assens den 29. august 1943.  Historien om Gestapos arrestation af toldassistent Anton Jensen tidligt om morgenen den 29. august 1943 indgår naturligvis også i udstillingen.

kl. 18.55  Præsentation af Niels Birger Danielsens værk “Modstand”. De første bind er  “Modstand 1933-1942 – Frihedskampens rødder” og “Modstand 1942-43 – Samarbejdets fald”.

kl. 19.00  Reception. Toldstrupselskabet.

kl. 21.30  Afslutning. Toldstrupselskabet.

75-års arrangementet for 29. august 1943 er støttet af Assens Kommune
Den 29. august 1943 blev en af den nyere Danmarkshistories vigtigste datoer. Det var dagen, hvor tyskerne som reaktion på regeringens manglede evne og vilje til at anlægge en hårdere kurs over for den danske modstandsbevægelse afsatte regeringen og endegyldigt båndlagde og afvæbnede landets forsvar.
Et tiltag, som også blev synligt i Assens, hvor baraklejren, som var opført, hvor boligkomplekset Østervang nu ligger, og hvor omkring 500 danske soldater var indkvarteret, blev annekteret af besættelsesmagten og de danske soldater efter afvæbningen reelt kom i husarrest.
Det var også dagen, hvor Toldstrup tidligt om morgenen i sit hjem i Skive blev arresteret af Gestapo og indsat i arresten i Viborg.