Generalforsamlingen AFLYST

Toldstrups Hus lukket: I respekt for de offentlige myndigheders henstilling/påbud både nationalt og lokalt vedrørende den aktuelle smittefare vil Museet Toldstrups Hus være lukket indtil videre, ligesom den berammede generalforsamling torsdag 26. marts kl. 19.30 er AFLYST pga. Corona.

Endvidere stilles gennemførelsen af de for foråret og sommeren planlagte og bebudede arrangementer grundet den aktuelle situation i bero.

Med venlig hilsen
for Toldstrupsselskabet
Preben Find,
formand