Generalforsamling 2021

Onsdag den 25. august kl. 19
Toldstrups Hus, Damgade 26, Assens

Se dagsorden og indkomne forslag under DET SKER.