Mindedagen for Jens Toldstrup 30. juni 2018

Faneborgen dannedes af Assenskredsens Garderforening, Forsvarsbrødrene for Aarup og Omegn, Assens Politihjemmeværnskompagni og Toldstrupselskabet.
Kranse blev på vegne af Toldstrupselskabet nedlagt af jens toldstrups datter, Tove Uth, for Assens Kommune af medlem af Byrådet Erik Klindt Andersen samt af Toldstrups familie.

Frihedkæmper Jens Toldstrup mindet

Tekst af Preben Find, Folkebladet 3. juli 2018.