Henning Sander Andersens mindetale 4. maj 2018

Henning Sander Andersen

Se hele mindetalen om begivenhederne 4. og 5. maj 1945, som Henning Sander oplevede dem, og om de faldne i Assens:

Henning Sanders mindetale 4.5.18

Mindestenen i Assens skovanlæg.

Toldstrupselskabet