Toldstrupselskabet 10 år

Søndag, den 29. oktober 2023 fejres Toldstrupselskabets 10 års fødselsdag ved en reception, der afholdes i Museum Toldstrups Hus, Damgade 26, 5610 Assens fra klokken 14.00 til 17.00

Her vil der blive gjort status over selskabets udvikling og virke i årene siden selskabets stiftelse den 29. oktober 2013.

Besøg Toldstrups Hus


Velkommen i Toldstrups Hus
Åbningstider
1.2. – 17.6 alle lørdage 11-14.
19.6 – 12.8 mandag, tirsdag, fredag og lørdag kl. 11-15.
14.8- 25.11 alle lørdage kl. 11-14.

Hele året: efter forudgående aftale via tlf. 9393 4448

                   Eller e-mail: prebenfind@webspeed.dk

Entre: voksne 50 kroner – børn op til og med 17 år gratis

            Grupper fra 12 til 20 personer 500 kroner.

Markering af befrielsen 04. maj 1945

Befrielsen den 4. maj 1945 markeres i år i samarbejde med Vestfynskoret.

Arrangementet finder sted torsdag, d. 4. maj 2023 kl. 18,15. Det er aftenen før Store Bededag. Der startes med blomsternedlæggelse og tale ved mindestenen neden for Skovpavillonen. Efterfølgende samles vi i Skovpavillonen, hvor Vestfynskoret synger et til lejligheden velvalgt program, hvori der også indgår et antal fællessange.

Entré inkl. kaffe/te og varme hveder kr. 50,00/person – Alle er velkomne.

Bestyrelsens konstituering

Efter årets generalforsamling i marts 2023 har bestyrelsen i Toldstrupselskabet konstitueret sig således:

Formand: Preben Find

Næstformand og webmaster: Peter Sippel

Kasserer: Tom Kristensen

Sekretær: Hans Lauridsen

Generalforsamling 2023

Toldstrupselskabet har afholdt sin ordinære generalforsamling 2023, d. 28. marts 2023. Generalforsamlingen blev afholdt i Kirkens Hus i Adelgade i Assens. Formanden Preben Find bød velkommen til de fremmødte og i.h.t. vedtægterne blev dagsordenen læst op. Efterfølgende blev Evan Jensen valgt til dirigent. Formanden gennemgik årets begivenheder og beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. Kassereren Tom Kristensen fremlagde regnskabet, som viste et overskud, der blev forklaret med bl.a. donationer fra medlemmerne af Toldstrupselskabet samt et kommunalt tilskud til driften af museet. Regnskab og budget for 2024 blev godkendt. Kontingent uændret – årligt kr. 100,00 for medlemskab af Toldstrupselskabet. Valghandlinger: formand Preben Find genvalgt m. akklamation af generalforsamlingen. 2 bestyrelsesmedlemmer: Hans Lauridsen og Folmer Riis. 2 suppleanter: Poul Kej og Karsten Plum. Revisor: Karsten Plum og revisorsuppleant: Knud Vestergaard. Efter lidt debat under eventuelt afsluttede dirigenten Evan Jensen generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Som afslutning på årets generalforsamling takkede Preben Find dirigenten for god og myndig ledelse af generalforsamlingen og afsluttede med et 3-foldigt leve for Toldstrupselskabet.

En sort dag for dansk politi

Et af besættelsestidens mørkeste kapitler blev udspillet den 19. september 1944

Det var dagen, hvor politiet i de større danske byer blev arresteret og deporteret til tyske kz-lejre.

Den danske politistyrke talte på det tidspunkt 10.000 mand, og af disse blev 1.960 arresteret under aktionen, som tyskerne gav kodenavnet “Operation Møve”.

For Toldstrupselskabet, som ikke alene formidler viden om den berømte modstandsmand Jens Toldstrup, som blev født i Assens, men også om besættelsestiden generelt, er denne aktion en af besættelsestidens mest betydningsfulde.

Og derfor markerer selskabet dagen med et arrangement i Museum Toldstrups Hus, hvor lektor Niels Peter Frederiksen, som har stor indsigt i emnet, i et foredrag vil berette om, hvad der skete den skæbnesvangre septemberdag i 1943, og herunder også om dramatiske begivenheder i den fynske frihedskamp.

Med udgangspunkt i en redegørelse for tyskernes brutale overfald på politiet i Odense den 19. september 1944, der markant adskiller sig fra tyskernes samtidige arrestation af politiet i Aalborg, Aarhus og København, vil aftenens foredragsholder fortælle om nogle af konsekvenserne af dette overfald, samt berette om hidtil ukendte, dramatiske begivenheder i den fynske modstandskamp.

Herunder vil han også belyse, hvordan Jens Toldstrup, på en helt speciel måde bidrog med forsyningen af våben og sprængstoffer til den fynske modstandskamp.

Arrangementet, der starter klokken 19.00, er åbent for alle.

Entré inkl. kaffe kr. 100,00

Arrangement “Assens for fulde sejl”

Museum Toldstrups Hus holder åbent tirsdag, den 26. juli 2022 fra kl. 10-19.00 i anledning af arrangement “Assens for fulde sejl”.

Her kan man få fortællingen om frihedskæmperen Jens Toldstrup, se museets omfattende samlinger og høre om et spændende filmprojekt.

Mindedag for Toldstrup

30. juni er Jens Toldstrups fødselsdag.

En dag som i henhold til Toldstrupselskabets vedtægter markeres med et arrangement, der starter ved den mindesten, som den 30. juni 2013 blev rejst i parken ved Strandmølledammen i hans fødeby Assens.

Dette års arrangement indledes klokken 19, hvor der nedlægges blomster og holdes en tale for Toldstrup. Efterfølgende vil Toldstrups datter fru Tove Uth-Ovesen under en sammenkomst i museum Toldstrups Hus, Damgade 26, Assens, hvorunder der bydes på kaffe og kage, fortælle om hendens berømte far.

Alle er velkomne.

Nyt tiltag ved Museum Toldstrups Hus

Ovre ved Vor Frue kirke oppe ved enden mod øst, liggere der en beskyttelsesbunker fra anden verdenskrig.

Den har vi i samarbejde med Assens/ Gamtofte menighedsråd fået gjort tilgængeligt, så man kan se hvordan den ser ud indvendig, med de bænke der hører til.

Man kan besøge den i forbindelse med et gruppebesøg i Toldstrups hus

Skal containeren hjem?

Toldstrup-containeren på Museum Vestfyn

Modstandmanden, chefen for de jyske nedkastninger, Toldstrup, forærede sin far containeren til udstilling i Mands Samling i Damgade 26 i Assens. Den blev lastet med våben og ammunition kastet ned under besættelsen, og er en vigtig brik i egnens historie. Containeren var i mange år en del af Mands Samling.

Som bekendt gik det sådan, at “Museerne på Vestfyn” blev dannet i år 2000, hvor alle museer kom under én hat, og ligeså bekendt er det, at det førte til lukning af flere af de fusionerede museer. Bl.a. Mands Samling.
En del af samlingen blev kasseret. Andet beholdt Museum Vestfyn, som det hedder i dag.

Containeren fra våbennedkastningen er i dag udstillet i Museum Vestfyns Helte udstilling, men det er et spørgsmål, om ikke containeren skal hjem.

Hjem til Toldstrups Hus i Damgade 26, hvor der nu er museum og mindestuer for helten Toldstrup.

Toldstrupselskabet fortæller historien om Toldstrup. I og for sig er der ingen grund til, at Museum Vestfyn fortæller den samme, om end stærkt forkortet, historie.

På Museum Vestfyn kunne man ønske sig den store, spektakulære fortælling/udstilling om Peter Willemoes tilbage. Den har været savnet.

Toldstrupselskabet