Bestyrelsen

Preben Find, formand for Toldstrupselskabet.

Toldstrupselskabets bestyrelse valgt 28.  marts 2023

Formand: Preben Find, Ladegaardsgade 21, 5610 Assens
Telefon: 93 93 44 48
e-mail: prebenfind@webspeed.dk

Næstformand og webmaster: Peter Sippel

Kasserer: Tom Kristensen

Sekretær: Hans Lauridsen

Bestyrelsesmedlem: Folmer Riis

Suppleant 1: Poul Kej

Suppleant 2: Karsten B. Plum

Revisor: Karsten B. Plum

Revisorsuppleant: Knud Vestergaard

Toldstrupselskabet