Bestyrelsen

Preben Find, formand for Toldstrupselskabet.

Toldstrupselskabets bestyrelse valgt 25.  august 2021

Formand: Preben Find, Ladegaardsgade 21, 5610 Assens
Telefon: 64 45 18 18 / 93 93 44 48
e-mail: prebenfind@webspeed.dk

Næstformand:

Kasserer: Tom Kristensen,  , Lundager, 5610 Assens

Bestyrelsesmedlem og Webmaster:

Suppleant:

Suppleant: Poul Kej, Turup, 5610 Assens

Bilagskontrolant:

Bilagskontrolant suppleant:

Toldstrupselskabet