Toldstrupselskabets mindearrangement 4. maj 2024

Den 5. maj 1946 blev der i Skovanlægget umiddelbart neden for Skovpavillonen i Assens rejst en mindesten over syv Assensborgere, der på forskellig vis mistede livet under den tyske besættelse af Danmark i årene 1940-1945.

Toldstrupselskabet, hvis formål blandt andet er at formidle viden om besættelsestiden, som den blev oplevet på Vestfyn, vil derfor også i år, lørdag, den 4. maj 2024 gennemføre et mindearrangement ved stenen i Skovanlægget. Et arrangement, der gennemføres efter følgende program…

kl. 19.00 Samling ved mindestenen i Skovanlægget, formering af faneborg.

kl. 19.05 Velkomst

kl. 19.10 Blomsternedlæggelse

kl. 19.20 Fællessang “Altid frejdig”

kl. 19.25 Præsentation af de syv personer, der er anført på mindestenen. Efterfulgt af historien bag mindestenens rejsning.

I tilfælde af ugunstigt vejr gennemføres præsentationen i Toldstrups Hus, hvor der serveres kaffe. Alle er velkomne.