Generalforsamling 2024

Årets ordinære generalforsamling afholdes i Toldstrups Hus, Damgade 26 i Assens

Tirsdag den 26. marts klokken 19

Kontingentet for 2024 er som tidligere 100 kroner, som betales til selskabets konto i Nordea Bank

REG.NR.2024 KONTONR 6888711552

de bedste hilsener

for Toldstrupselskabet

Preben Find

formand