Alle indlæg af Toldstrup

Toldstrupselskabets mindearrangement 4. maj 2024

Den 5. maj 1946 blev der i Skovanlægget umiddelbart neden for Skovpavillonen i Assens rejst en mindesten over syv Assensborgere, der på forskellig vis mistede livet under den tyske besættelse af Danmark i årene 1940-1945.

Toldstrupselskabet, hvis formål blandt andet er at formidle viden om besættelsestiden, som den blev oplevet på Vestfyn, vil derfor også i år, lørdag, den 4. maj 2024 gennemføre et mindearrangement ved stenen i Skovanlægget. Et arrangement, der gennemføres efter følgende program…

kl. 19.00 Samling ved mindestenen i Skovanlægget, formering af faneborg.

kl. 19.05 Velkomst

kl. 19.10 Blomsternedlæggelse

kl. 19.20 Fællessang “Altid frejdig”

kl. 19.25 Præsentation af de syv personer, der er anført på mindestenen. Efterfulgt af historien bag mindestenens rejsning.

I tilfælde af ugunstigt vejr gennemføres præsentationen i Toldstrups Hus, hvor der serveres kaffe. Alle er velkomne.

Markering af 9. april 1940

Årets markering af Danmarks besættelse i 1940 afholdes den 9. april 2024 kl. 19.00 med en kort ceremoni med blomsternedlæggelse ved mindestenen i det lille parkanlæg overfor Assens Rådhus. Mindestenen blev rejst af Toldstrupselskabet den 30. juni 2013. Efter blomsternedlæggelsen samles vi i Toldstrups Hus, Damgade 26, Assens. Her vil der blive fortalt om begivenhederne i tiden op til besættelsen og om besættelsens indledende forløb.

Der bydes på kaffe, te og småkager, og der er gratis adgang for alle.

Åbent

Toldstrups Hus, Damgade 26, 5610  Assens

Åbningstider 2024

Indtil 22. juni åbent alle lørdage kl. 11-14.

Herefter vil der i sommerperioden være åbent torsdage, fredage og lørdage kl. 11-15.

NB! Hele året efter forudgående aftale via tlf. 93 93 44 48 eller email: prebenfind@webspeed.dk

Entré voksne 50 kr.
Grupper fra 12-20 personer 500 kr.
Børn og unge til og med 17 år gratis.

Velkommen i Toldstrups Hus.

Generalforsamling 2024

Årets ordinære generalforsamling afholdes i Toldstrups Hus, Damgade 26 i Assens

Tirsdag den 26. marts klokken 19

Kontingentet for 2024 er som tidligere 100 kroner, som betales til selskabets konto i Nordea Bank

REG.NR.2024 KONTONR 6888711552

de bedste hilsener

for Toldstrupselskabet

Preben Find

formand

Toldstrupselskabet 10 år

Søndag, den 29. oktober 2023 fejres Toldstrupselskabets 10 års fødselsdag ved en reception, der afholdes i Museum Toldstrups Hus, Damgade 26, 5610 Assens fra klokken 14.00 til 17.00

Her vil der blive gjort status over selskabets udvikling og virke i årene siden selskabets stiftelse den 29. oktober 2013.

Markering af befrielsen 04. maj 1945

Befrielsen den 4. maj 1945 markeres i år i samarbejde med Vestfynskoret.

Arrangementet finder sted torsdag, d. 4. maj 2023 kl. 18,15. Det er aftenen før Store Bededag. Der startes med blomsternedlæggelse og tale ved mindestenen neden for Skovpavillonen. Efterfølgende samles vi i Skovpavillonen, hvor Vestfynskoret synger et til lejligheden velvalgt program, hvori der også indgår et antal fællessange.

Entré inkl. kaffe/te og varme hveder kr. 50,00/person – Alle er velkomne.

Bestyrelsens konstituering

Efter årets generalforsamling i marts 2023 har bestyrelsen i Toldstrupselskabet konstitueret sig således:

Formand: Preben Find

Næstformand og webmaster: Peter Sippel

Kasserer: Tom Kristensen

Sekretær: Hans Lauridsen

Generalforsamling 2023

Toldstrupselskabet har afholdt sin ordinære generalforsamling 2023, d. 28. marts 2023. Generalforsamlingen blev afholdt i Kirkens Hus i Adelgade i Assens. Formanden Preben Find bød velkommen til de fremmødte og i.h.t. vedtægterne blev dagsordenen læst op. Efterfølgende blev Evan Jensen valgt til dirigent. Formanden gennemgik årets begivenheder og beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. Kassereren Tom Kristensen fremlagde regnskabet, som viste et overskud, der blev forklaret med bl.a. donationer fra medlemmerne af Toldstrupselskabet samt et kommunalt tilskud til driften af museet. Regnskab og budget for 2024 blev godkendt. Kontingent uændret – årligt kr. 100,00 for medlemskab af Toldstrupselskabet. Valghandlinger: formand Preben Find genvalgt m. akklamation af generalforsamlingen. 2 bestyrelsesmedlemmer: Hans Lauridsen og Folmer Riis. 2 suppleanter: Poul Kej og Karsten Plum. Revisor: Karsten Plum og revisorsuppleant: Knud Vestergaard. Efter lidt debat under eventuelt afsluttede dirigenten Evan Jensen generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Som afslutning på årets generalforsamling takkede Preben Find dirigenten for god og myndig ledelse af generalforsamlingen og afsluttede med et 3-foldigt leve for Toldstrupselskabet.

En sort dag for dansk politi

Et af besættelsestidens mørkeste kapitler blev udspillet den 19. september 1944

Det var dagen, hvor politiet i de større danske byer blev arresteret og deporteret til tyske kz-lejre.

Den danske politistyrke talte på det tidspunkt 10.000 mand, og af disse blev 1.960 arresteret under aktionen, som tyskerne gav kodenavnet “Operation Møve”.

For Toldstrupselskabet, som ikke alene formidler viden om den berømte modstandsmand Jens Toldstrup, som blev født i Assens, men også om besættelsestiden generelt, er denne aktion en af besættelsestidens mest betydningsfulde.

Og derfor markerer selskabet dagen med et arrangement i Museum Toldstrups Hus, hvor lektor Niels Peter Frederiksen, som har stor indsigt i emnet, i et foredrag vil berette om, hvad der skete den skæbnesvangre septemberdag i 1943, og herunder også om dramatiske begivenheder i den fynske frihedskamp.

Med udgangspunkt i en redegørelse for tyskernes brutale overfald på politiet i Odense den 19. september 1944, der markant adskiller sig fra tyskernes samtidige arrestation af politiet i Aalborg, Aarhus og København, vil aftenens foredragsholder fortælle om nogle af konsekvenserne af dette overfald, samt berette om hidtil ukendte, dramatiske begivenheder i den fynske modstandskamp.

Herunder vil han også belyse, hvordan Jens Toldstrup, på en helt speciel måde bidrog med forsyningen af våben og sprængstoffer til den fynske modstandskamp.

Arrangementet, der starter klokken 19.00, er åbent for alle.

Entré inkl. kaffe kr. 100,00