Hvad skete der den 29. august 1943

Velkommen i Toldstrups Hus, Damgade 26 i Assens, til “29. august arrangement” kl. 19-22 med fortælling, udstilling og fremvisning af interview med Toldstrup og hans kurérpiger”.

Den 29. august 1943 må regnes for en af de vigtigste dage i landets nyere historie. Det var dagen, hvor den danske regering, der umiddelbart efter kapitulationen havde valgt at samarbejde med den tyske besættelsesmagt, blev afsat, da den nægtede at efterleve tyskernes skærpede krav overfor den danske modstandsbevægelses eskalerende sabotagevirksomhed, og hvor de sidste eksisterende rester af det danske forsvar blev beslaglagt. Det var også dagen, hvor et stort antal danskere blev arresteret af Gestapo. Blandt disse var også den i Assens fødte modstandsmand toldassistent Anton Ingersøn Jensen, senere kendt som modstandsmanden Jens Toldstrup. For Toldstrupselskabet, hvis formål blandt andet er at værne om Toldstrups minde, er den 29. august derfor en så markant dag, at selskabet hvert år gennemfører et arrangement, hvor dagens begivenheder sættes under lup. Således også i år, hvor der i Toldstrups Hus, Damgade 26 i Assens i korte træk fortælles om begivenhederne den 29. august 1943 og om Toldstrups dramatiske arrestation, og hvor udstillingen om interneringen af den danske garnison i Assens kan ses. I arrangementet, der starter klokken 19, vil der være indlagt en pause, hvor der kan købes kaffe og té. find